Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 SSH Serverbelastning Upptid
Alpha
Beta
Delta
Epsilon
Gamma
NS3 + Backup
Theta (Backup)
Zeta