Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 SSH Serverbelastning Oppetid
Alpha
Beta
Delta
Epsilon
Gamma
NS3 + Backup
Theta (Backup)
Zeta