Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 SSH % на искористеност Активно време
Alpha
Beta
Delta
Epsilon
Gamma
NS3 + Backup
Theta (Backup)
Zeta