هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 SSH بارگذاری سرور پایداری
Alpha
Beta
Delta
Epsilon
Gamma
NS3 + Backup
Theta (Backup)
Zeta